Катедра ''Химия'' е създадена през 1987 г. към Инжинерно-педагогически факултет на ВПИ - Благоевград, а през 1995 г. преминава към новосъздадения Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.
Основател и пръв ръководител на катедра " Химия" -1987-2000 г. академик Евгени Головински

Следващи ръководители на катедрата:
• доц. д-р Митко Стоев - 2000-2004 г.
• доц. д-р Стефан Манев - 2004-2012 г.
• проф. д-р Иванка Станкова 2012 г. – до сега

Основатели на катедрата:
• чл. кор. проф. Евгени Головински †
• проф. Панайот Бончев
• проф. Александър Попов
• проф. Добри Лазаров †
• проф. Николай Тютюлков
• проф. Тодор Николов†
• проф. Стоян Бодуров †
• доц. Галин Петров †
• доц. Борислав Тошев
• доц. Владимир Дякович†
• доц. Михаил Недялков
• доц. Михаил Арнаудов†
• доц. Стефан Манев
• доц. Любен Терзиев

ДНЕС СЪСТАВЪТ НА КАТЕДРАТА ВКЛЮЧВА:
• двама професори;
• петима доценти;
• трима главни асистенти;
• един асистент
• трима докторанти;
• един химик;
• двама лаборанти;
• един специалист-поддръжка на научната апаратура;

За 30-години специалности "Химия" и "Медицинска химия" са завършили 423 специалисти, "Педагогика на обучението по химия и физика" - 132. Допълнителна професионална квалификация "Учител по Човекът и природата" са получили 42 човека. Успешно защитили докторанти - 14.
Катедра "Химия" се намира във 2-ри учебен корпус (УК 2) на ЮЗУ"Неофит Рилски"и разполага с 4 семинарни и 1 компютърна зали, 9 лаборатории – оборудвани за лабораторни упражнения, както и за провеждане на научно-изследователска работа, подготовка на дипломанти и докторанти.