m mitov  

  доц. д-р Емилия Варадинова

  house Учебен корпус №4, кабинет 4501

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 888 994 507

 

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Екологичен мониторнинг, Екологични изисквания и норми, Екологични оценки, Управление на опазването на околната среда, Оценка за въздействие върху околната среда, Управление на екологични проекти, Замърсяване на въздуха, Замърсяване на водите, Опазване на водите,

Системи за управление на околната среда, Норми и стандарти за околната среда, Методи за анализ и оценка на състоянието на водите, Екологични експертизи, Управление на екологични проекти, Екологични програми

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Емил Гачев

  house Учебен корпус №4, кабинет 4104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 888 921 796

 

Геология, Хидрология, Глациология, Кватернерна геоморфология и палеогеография,

Климатология и хидрология,

Океанология, Палеоклиматология, Геология и геоморфология

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Емилия Патарчанова

  house Учебен корпус №4, кабинет 4104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 885 938 005

 

 

География на производството и обслужващата сфера, География на европейските страни, Политическа география и геополитика, География на туризма, География на балканските страни, География на етносите и религиите, Регионална политика на ЕС, Функционални райони на България, Регионално развитие и регионална политика на България, Съвременни средства за проверка и оценка на знанията по география, Стажантска практика по география, Екологично образование, Основи на регионалното развитие, Регионален анализ, Планиране и регионална политика, Развитие на селските и трансгранични райони, Развитие и управление на проблемните райони, Приложение на ГИС в социално-икономическата география, География, глобализация и бизнес, Екологичен туризъм

 

 

m mitov  

  доц. д-р Константин Тюфекчиев

  house Учебен корпус №4, кабинет 4501

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 887 491 607

 

Опазване на биологичното разнообразие, Биогеография, Екологични основи на стопанисването на горските екосистеми, Горско стопанство на България, Защитени територии в България, Екологичен туризъм

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Красимир Стоянов

  house Учебен корпус №4, кабинет 4104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                             phone +359 886 850 072 

 

Климатология, Геоморфология, Геоморфология на България, Климатология на България, Метеорология, Глобални климатични промени, Картографско моделиране и анализ на рискови процеси, Геоморфоложки феномени

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Лидия Сакелариева

  house Учебен корпус №4, кабинет 4703

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 882 932 992

 

Ботаника, Зоология, Основи на екологията, Биологични индикатори, Основи на сапробиологията, Биоразнообразие на България, Цитология, хистология и ембриология, Биология, Биологичен мониторинг

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Надежда Николова

  house Учебен корпус №4, кабинет 4703

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

  phone

 

Природна география на континентите, Медицинска география, Биогеография и география на почвите, Почвознание, Екология на човека, Ландшафтно екологични проблеми на България, Текуща педагогическа практика

 

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Александър Пулев

  house Учебен корпус №4, кабинет 4703

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone

 

 

 

  

  гл. ас. д-р Веселина Дългъчева

  house Учебен корпус №4, кабинет 4103

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 899 863 965

 

 

Лекции:
Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Третиране на твърдите отпадъци; Градска екология; Управление на отпадъци, Екологичен риск

Упражнения:

Третиране на твърдите отпадъци; Градска екология; Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите, Екологичен мониторинг; Екологични оценки; Управление на опазването на околната среда; Екологични изисквания и норми, Екологичен мониторинг (практикум)

 

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Владимир Караджов

  house Учебен корпус №4, кабинет 4103 ; УК 1, кабинет 1551

   email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 884 865 619

Лекции:
География на населението и селищата, Социално-икономическа география на България, География на дигиталната икономика, Развитие и управление на човеките ресурси, Геоурбанистика, Планиране и регионална политика, Регионална география на България, Извънкласни форми при обучението по география, Съвременни средства за проверка и оценка на знанията по география,

Упражнения и практики:
Методика на обучението по география, Хоспетиране по география

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Галина Безинска

  house Учебен корпус №4, кабинет 4803А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 887 289 889

Лекции:
Тематична картография, Web картографиране, Пространствени географски информационни системи и 3D моделиране,

Упражнения:
Картография II част, ГИС, Геоморфология, Ландшафтознание, Климатология и хидрология

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Мирослав Иванов

  house Учебен корпус №4, кабинет 4502

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 898 700 476

 

Лекционни курсове:
Геоморфология, Почвознание, Замърсяване на Почвите, Агроекология, Аерокосмически информационни технологии за околната среда, Фотограметрия и дистанционни методи за пространствена информация.

Практически занятия:
Геоморфология и Геология, Геоморфология на България, Климатология, Метеорология, Глобални климатични промени, Регионална физическа география на България, Обща и регионална физическа география на континентите, Природна география на континентите, Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Природна география на България

 

 

m mitov  

  ас. д-р Гергана Николова

  house Учебен корпус №4, кабинет 4104

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 886 216 230

 

 

Упражнения:
Политическа география и геополитика, География на страните, География на производството и обслужващата сфера, География на етносите и религиите, География на европейските страни, География на Балканските страни, География на туризма, География на населението и селищата, Социално-икономическа география на България

 

 

  Гост-преподаватели  

 

mihail_mihailov.png

  доц. д-р Михаил Михайлов

  house Учебен корпус №4, кабинет 4103

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  phone +359 888 994 507

Екологични оценки, ОВОС, Хидрология

 

boyko_kolev.png 

  доц. д-р Бойко Колев

  house Учебен корпус №4, кабинет 4704

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Почвознание, Почвена покривка на България, Поземлени ресурси в България, Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите, Възобновяеми енергийни източници, Енергийна ефективност, Агроекология, Почвена екотоксикология, Приложни компютърни програми за околната среда, Математически модели за околната среда, Опазване на почвите и почвеното плодородие, Екологично земеделие и аграрна политика, Управление на поземлените ресурси, ГИС на почвените ресурси.