Списък на Факултетния съвет на ПМФ – мандат 2023 - 2027 г.

Доц. д-р Елена Каращранова
Проф. д-р Борислав Юруков
Проф. д-р Даниела Тупарова
Проф. д-р Иванка Станкова
Проф. д-р Марио Митов
Доц. д-р Велин Кралев
Доц. д-р Елица Чорбаджийска
Доц. д-р Емилия Варадинова
Доц. д-р Емилия Патарчанова
Доц. д-р Илинка Димитрова
Доц. д-р Ирена Атанасова
Доц. д-р Константин Тюфекчиев
Доц. д-р Красимир Стоянов
Доц. д-р Любен Михов
Доц. д-р Мая Чочкова
Доц. д-р Радослав Чайров
Доц. д-р Ралица Станоева
Доц. д-р Стефан Стефанов
Гл. ас. д-р Бояна Гъркова
Гл. ас. д-р Веселина Дългъчева
Гл. ас. д-р Надежда Борисова
Ава Амидеина
Светослав Петков