m mitov  

  проф. д-р Иванка Станкова

  house Учебен корпус №2, кабинет 2411 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси:
Медицинска химия, химични модификации, дизайн и синтез на лекарствени средства, химия на аминокиселини и пептиди.
Преподавани дисциплини:
Биохимия, Биоорганична химия, Химия на лекарствените средства, Биологично активни вещества като хранителни добавки.

 

  

m mitov  

  доц. д-р Радослав Чайров

  house Учебен корпус №2, кабинет 2407 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси :
Химични модификации на биологично активни природни вещества, лекарствени средства, аминокиселини и пептиди.
Преподавани дисциплини:
Специализиран чужд (английски) език, Биохимия, Биоорганична химия, Химия на лекарствените средства, Биологично активни вещества като хранителни добавки, Хроматографски методи за анализ, Допинг средства и контрол.

 

 

e karashtranova  

  доц. д-р Митко Стоев, инж.

  house Учебен корпус №2, кабинет 2313

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси:
Неорганични материали за слънчеви елементи, енергия от възобновяеми енергийни източници и енергиен микс. Приложна фотоволтаика: проектиране и изграждане на автономни и свързани с енергийната мрежа фотоволтаични системи интегрирани в еднофамилен дом и автомобили. Биомаса и биоенергетика: получаване на биоетанол и биоетанол гел от отпадни земеделски излишъци и използването му в дома като вторичен източник на топлина.
Преподавани дисциплини:
Обща и неорганична химия I ч.: Обща химия; Обща и неорганична химия II ч.: Химия на елементите и техните съединения; Обща и неорганична химия III ч.: Неорганичен синтез; Химия на твърдото тяло; Химия на слънчевите елементи; Химия на околната среда; Приложна фотоволтаика; Възобновяеми енергийни източници

 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Елица Чорбаджийска

  house Учебен корпус №2, кабинет 2313

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Електрокатализа, нови електродни материали, електрохимични източници на ток, биоелектрохимични системи, биоелектрохимично получаване на водород, водородна енергетика.
Преподавани дисциплини:
Кинетика и катализ, Упражнения по: Обща и неорганична химия, Метрология в аналитичната химия, Електроаналитични методи, Методи за пробоподготовка, Контрол и осигуряване на качеството, Съвременна аналитична химия.

 

 

m mitov  

  доц. д-р Живко Велков

  house Учебен корпус №2, кабинет 2403 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси:
Молекулно моделиране, Квантово-химични методи,
Моделиране на антиоксдантна активност - механизъм, кинетика, връзка структура/активност
Преподавани дисциплини:
Органична химия, Строеж на веществото, QSAR

 

 

m mitov  

  доц. д-р Атанас Чапкънов

  house Учебен корпус №2, кабинет 2408 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Oрганична химия, органичен синтез, пептиден синтез, синтез и охарактеризиране на биологично-активни вещества, фотохимични процеси при органичните съединения, тавтомерни равновесия, молекулна спектроскопия, други спектрални методи за анализ, структурен анализ.
Преподавани дисциплини:
Органична химия, Екологична химия и околна среда, Органичен анализ, Молекулна спектроскопия, Приложение на ИЧ-ФТ за анализ на биологично-активни вещества, Спектрален анализ, Фотохимия на органичните съединения, Опасни химични вещества и смеси

 

 

m mitov  

  доц. д-р Мая Чочкова

  house Учебен корпус №2, кабинет 414 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси:
Биоорганична химия, пептидна химия, зелена химия, аминокиселини производни, заместени канелени производни, антимикробиални агенти, химични трансформации на алкалоиди, стероли, антиоксиданти, тирозиназни- и глюкозидазни инхибитори.
Преподавани дисциплини:
Биоорганична химия, Стероиди, Съвременни методи в органичния синтез, Химия на хетероциклените съединения, Химия на природните съединения

 

 

m mitov  

  Силвия Петкова - лаборант

  house Учебен корпус №2, кабинет 2409 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

m mitov  

  ас. Милена Кехайова

  house Учебен корпус №2, кабинет 2312 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Електрокатализа, нови електродни материали, електрохимични източници на ток, горивни елементи, в т.ч. биогоривни елементи, биоелектрохимично получаване на водород, водородна енергетика.
Преподавани дисциплини:
Физикохимия.

 

 

m mitov  

  Николай Витанов, докторант

  house  

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Биогоривни елементи, биоелектрохимично получаване на водород.
Тема на дисертацията:
„Микробиален горивен елемент, функциониращ като биосензор за ХПК и БПК“

 

 

m mitov  

  доц. д-р Петко Манджуков

  house Учебен корпус №2, кабинет 2408 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Аналитична химия, атомна спектроскопия, ICP-MS, изотопни отношения, директен анализ на твърди проби, определяне на ниски концентрации, химиметрия, статистика, метрология, химични аспекти на археологията и реставрацията.
Преподавани дисциплини:
Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Съвременна аналитична химия, Хемометрия, Метрология в аналитичната химия, Метрология на физичните измервания, Екологичен мониторинг, Пробоподготовка и др.
Курсове в програми и проекти на Международната Агенция по Атомна Енергия и Съюза на Метролозите в България - Статистика, Калибриране, Оценки на неопределеността, Пробовземане, Анализ на ниски концентрации и др.

 

 

m mitov  

  Ава Амидеина, докторант

  house  

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси:
Инструментални методи за анализ, Екологичен мониторинг, Пробоподготовка и др.
Тема на дисертацията:
„Метрологични аспекти на екологичните изследвания“

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Петранка Петрова

  house Учебен корпус №2, кабинет 2403 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Аналитична химия, атомна емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма, методи за разделяне и концентриране.
Преподавани дисциплини:
Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Атомна емисионна спектрометрия, Методи за пробовземане и пробоподготовка в аналитичната химия.

 

 

m mitov  

  Соня Гальова - лаборант

  house Учебен корпус №2, кабинет 2309 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

as.jpg  

  ас. Александра Тенчева

  house Учебен корпус №2, кабинет 2312

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Методика на обучението по химия, Съвременни методи на обучение.
Преподавани дисциплини:
Методика и техника на училищния експеримент по химия (упражнения), Методика и техника на училищния експеримент по човекът и природата (упражнения), Текуща педагогическа практика по химия и човекът и природата, Хоспeтиране по химия и човекът и природата, Стажантска практика по химия и човекът и природата.

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Илияна Янева

  house Учебен корпус №2, кабинет 2306 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси:
Методика на обучението по химия, Формиране и развиване на природонаучна грамотност, Съвременни методи на обучение.
Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по химия, Методика и техника на училищния експеримент по химия, Формиране на природонаучна грамотност, Контрол и оценяване в обучението по химия, Основни понятия в химията, Аудиовизуални и информационни технологии в обучението (упражнения), Текуща преддипломна педагогическа практика.

 

 

m mitov  

  Роза Бояджиева - химик

  house Учебен корпус №2, кабинет 2306 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

m mitov  

  Иван Божков - специалист поддръжка

  house Учебен корпус №2, кабинет 2412 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.