С разпореждане на Министерски съвет от учебната 1976/1977 год. в Благоевград се открива филиал на Софийския университет "Климент Охридски" - "Педагогически факултет за подготовка на детски и начални учители с висше образование". С откриването на филиала, Благоевград постепенно се превръща в център на оживен международен живот.
Катедра "Математика" е създадена през 1976 год., като неин основател е проф. дмн Кирил Чимев. През периода 1976 - 1983 год. в катедра "Математика" са създадени още две направления - "Учебно технически средства" с ръководител доц. Метев и "Изобразително изкуство" с ръководител доц. Немцов.
През 1983 год. филиалът се преобразува във Висш педагогически институт (ВПИ). През същата година е създаден и Трудово-политехнически факултет, в структурата на който е включена и катедра "Математика".
През декември 1989 год. Министерският съвет решава в структурата на Висшия педагогически институт - Благоевград да се създаде "Природо-математически факултет". Той започва да функционира през 1991 год.  и за пръв негов декан е избран проф. дмн Кирил Чимев. През същата година катедра "Математика" се разделя на две катедри - катедра "Математика" и катедра "Информатика".
Ръководители на катедра "Математика" през годините са били:
• Проф. дмн Кирил Чимев - за периода 1976 - 1999 г.
• Доц. д-р Илия Гюдженов - за периода 1999 - 2002 г.
• Проф. дмн Михаил Касчиев - за периода 2002 - 2004 г.
• Проф. д-р Адриян Борисов - за периода 2004 - 2008 г.
• Проф. д-р Илия Гюдженов - за периода 2008 г.  -  2017 г.
• Доц. д-р Илинка Димитрова - за периода 2017 г.  -  понастоящем.