e karashtranova  

  доц. д-р Илинка Димитрова

  house Учебен корпус №1, кабинет 1459

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Полугрупи от преобразувания върху крайно множество, релации на Грийн, пораждащи множества, ранг на полугрупа, максимални подполугрупи, инверсни, регулярни, антирегулярни и корегулярни полугрупи.

Преподавани дисциплини

Висша алгебра 1, Висша алгебра 2, Алгебра и теория на числата, Основи на аритметиката, Симетрични полугрупи, Теория на полугрупите.

 

 

m mitov  

  доц. д-р Васил Грозданов

  house Учебен корпус №1, кабинет 1457

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Равномерно разпределение на редици, числени методи Монте Карло, аналитична теория на числата.

Преподавани дисциплини

Математически анализ I, Математически анализ II, Математически анализ III, Инженерна математика I, Инженерна математика III, Математически структури.

 

 

m mitov  

  доц. д-р Костадин Самарджиев

  house Учебен корпус №1, кабинет 1459

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Дидактика на обучението по математика, преподаване.

Преподавани дисциплини

Училищен курс по математика, Избрани въпроси от училищния курс по математика, Училищен курс по алгебра и анализ, Училищен курс по геометрия, Методика на обучението по математика II, История на математиката, Практикум за решаване на задачи от училищния курс по математика, Математика (за специалност Педагогика на обучението по технологии и предприемачество).

 

 

m mitov  

  доц. д-р Стефан Стефанов

  house Учебен корпус №1, кабинет 1458

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Изследване на операциите, изпъкнала оптимизация, сепарабелна оптимизация, стохастична оптимизация, недиференцируема оптимизация, вариационни неравенства, числени методи, теория на апроксимациите.

Преподавани дисциплини

Математическо оптимиране, Числени методи 1, Числени методи 2.

 

 

     доц. д-р Николай Китанов

  house Учебен корпус №1, кабинет 1457

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Диференциални уравнения и Диференциални включвания, Оптимално управление, Математическо оптимиране.

Преподавани дисциплини

Обикновени диференциални уравнения, Частни диференциални уравнения, Диференциална геометрия, Оптимизационни алгоритми в графи и мрежи, Дискретно оптимиране, Количествени методи в управлението, Алгоритми за вземане на решения в икономиката и управлението.

 

 

      доц. д-р Михаил Колев

  house Учебен корпус №1, кабинет 1457

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Механика, числени методи, математическо моделиране.

Преподавани дисциплини

Увод в математиката, Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Моделирането в обучението по математика, Математика I (за специалностите от Стопански факултет), Математика II (за специалностите от Стопански факултет).

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Бояна Гъркова

  house Учебен корпус №1, кабинет 1459

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Числено и математическо моделиране, компютърен дизайн, програмиране.

Преподавани дисциплини

Математика, Математика I и Математика II (за специалностите от катедра „Химия“), Инженерна математика І (за специалностите от Технически факултет), Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Практикум по линейна алгебра и аналитична геометрия, Практикум по математически анализ, Практически курс по математическо моделиране с Matlab, Компютърни образователни игри в обучението по математика и информатика.

 

 

m mitov  

  проф. д-р Илия Гюдженов

  house Учебен корпус №1, кабинет 1402

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Дискретна математика, приложение на математиката, методика на обучението по математика във висшите училища, управление на висшето образование.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по математика 1, Математика (за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна и начална училищна педагогика).

 

 

ас. д-р Росица Георгиева

Учебен корпус №1, кабинет 1456

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Научни интереси
Игрово базирано обучение, програмиране, дизайн мислене в образованието,
математическо моделиране.


Преподавани дисциплини
Увод в програмирането, Увод в ИСТ, ИКТ  в обучението и работа в дигитална
среда, Училищен курс по информатика и информационни технологии,
Училищен курс по компютърно моделиране и информатика, Педагогически
практики по математика.

 

 

m mitov  

      Криста Механджийска

       Редовен докторант

  house Учебен корпус №1, кабинет 1456

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси

Образователни компютърни игри, информационни технологии в обучението.

Преподавани дисциплини

Интерактивни мултимедийни технологии, Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, Платформи и технологии на електронното обучение, Компютърни образователни игри в обучението по математика и информатика, Технологии и методика на електронното обучение.

 

 

 

m mitov  

      Христина Шекерлийска - Въчкова

       Редовен докторант

  house Учебен корпус №1, кабинет 1459

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Методика на обучението по математика, традиционни и нетрадиционни подходи за обучение по математика.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по математика 2, Хоспитиране по математика, Текуща педагогическа практика по математика, Стажантска практика по математика.

  

 

 

elitsa_atanasova.png   

    Елица Атанасова

   Редовен докторант


   Научни интереси: Методика на образованието.

 

   Преподавани дисциплини: