e karashtranova  

  доц. д-р Любен Михов Иванов

  house Учебен корпус №1, кабинет 546

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Влакнеста оптика и оптични комуникационни системи, Електрически и магнитни явления, Електромагнитни трептения и вълни, Нелинейна оптика, Разпространение на свръх къси светлинни импулси в линеен и нелинеен режим, Оптоелектроника и лазерна техника, в това число оптични усилватели и генератори, оптични превключватели, оптични сензори и др., Оптична спектроскопия, Спектрални методи на изследване
Преподавани дисциплини
Електричество и магнетизъм, Оптика, Оптоелектроника и оптични комуникации, Радиофизика, Квантова електроника, Обща физика

 

 

m mitov  

  доц. д-р Ралица Станоева

  house Учебен корпус №1, кабинет 548

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Експериментална физика, Атомна и ядрена физика, Физика на елементарните частици
Преподавани дисциплини:
Атомна и ядрена физика, Механика, Молекулна физика и термодинамика, Теоретична механика, Електродинамика, Квантова механика, Физика на околната среда

 

 

m mitov  

  доц. д-р Светослав Колев

  house Учебен корпус №1, кабинет 547 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 Научни интереси
Нанотехнологии, Магнетизъм, Магнитни наноструктури - получаване, магнитни и микровълнови свойства, Приложение на наноматериали в електрониката и медицината
Преподавани дисциплини
Подготовка на физичния експеримент и обработка на експериментални данни, Физични и оптични методи в медицината, Приложна топлотехника, Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт

 

 

m mitov  

  доц. д-р Михаела Колева

  house Учебен корпус №1, кабинет 547 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси
Нанофотоника, материалознание, лазерни технологии, магнитни и оптични слоеве – получаване и свойства.
Преподавани дисциплини
Измерване на физични величини, Физика на кондензираната материя, Оптика, Обща физика

 

  

 doc.jpg   

  доц. д-р  Митко Константинов Гайдаров

  house Учебен корпус №1, кабинет 547 

  email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Научни интереси
Теоретична ядрена физика, ядрена структура, ядрени реакции,
нуклонни корелации в атомните ядра, енергия на симетрия в крайни ядра.
Преподавани дисциплини
Квантова механика, Атомна физика, Атомна и ядрена физика

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Красимир Дамов

  house Учебен корпус №1, кабинет 552 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 Научни интереси
Електроника, Електротехника, Експериментална физика, Физика на аерозолите
Преподавани дисциплини
Обща и инженерна физика, Електроника за физици, Електротехника, Обща метрология, Оптика

 

 

m mitov  

  ас. д-р Дарина Каишева

  house Учебен корпус №1, кабинет 551 

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 Научни интереси
Материалознание, Лазерни и електронно-лъчеви технологии
Преподавани дисциплини
Лазерна техника, Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото, Електродинамика, Теоретична механика