e karashtranova  

  доц. д-р Ирена Атанасова

  house Учебен корпус №1, кабинет 460

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси
Програмиране, Бази от знания, Мениджмънт на знания, Моделиране на знания, Онтологии и онтологични системи, Експертни системи, Модални и темпорални логики


Преподавани дисциплини

Логическо програмиране, Функционално програмиране, Създаване на експертни системи, Изкуствен интелект.

 

 

m mitov  

  проф. д-р Борислав Юруков

  house Учебен корпус №1, кабинет 460

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси
Теоретични основи на информатиката, математическа логика, съждителната и предикатна логика, теория на алгоритмите, теория на изчислителната сложност, математическо и компютърно моделиране.


Преподавани дисциплини
Математическа логика, Информатика, Теоретични основи на информатиката.

 

 

  doc.png

  доц. д-р Елена Каращранова

  Декан на Природо-математически факултет

  house Учебен корпус №1, кабинет 462

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси
Приложна статистика, експертни системи, методика на обучението по математика

Преподавани дисциплини
Вероятности и статистика-методика и технологии, Специализиран статистически софтуер, Методика на обучението по математикаката.

 

 

  prof.png

  проф. д-р Даниела Тупарова

  house Учебен корпус №1, кабинет 456

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Методика на обучението по информатика и информационни технологии, информационни технологии в обучението, системи за електронно обучение, ползваемост на образователен софтуер, проверка и оценка в обучението.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по информатика и ИТ, Училищни курсове по информатика и ИТ, Увод в програмирането,Увод в информационните системи и технологии, Аудио-визуални и информационни технологии в обучението, Технологии и методика за електронно обучение, Компютърни игри в обучението, Информатика и др. 

 

 

m mitov  

  доц. д-р Радослава Кралева

  house Учебен корпус №1, кабинет 556

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Разпознаване на реч, бази от знания, мултимедийни бази от данни, програмиране, уеб технологии, мобилни технологии, софтуерни технологии, компютърна графика.

Преподавани дисциплини

Уеб системи и технологии, Програмиране със C++ Builder, Програмиране с Object Pascal и Delphi, Практикум по уеб дизайн, Мултимедийни бази от данни, Разработване на приложения за мобилни устройства, Компютърен дизайн на печатни и рекламни материали, Практикум по програмиране.

 

 

m mitov  

  доц. д-р Велин Кралев

  house Учебен корпус №1, кабинет 556

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Оптимизационни задачи от теория на разписанията и теория на графите. Компонентно-ориентирани софтуерни технологии. Проектиране на бази от данни. Администриране на системи за управление на релационни бази от данни. Проектиране и разработване на локални, клиент-сървър и многослойни приложения за бази от данни. Програмиране с XML. Програмиране с RAD Studio – VCL, CLX, FM, ADO, FireDAC и DataSnap. Програмиране с Visual Studio, ADO.NET, ASP.NET, C#.

Преподавани дисциплини

Компонентно-ориентирани софтуерни технологии, Бази от данни, Разработване на приложения за бази от данни, Разработване на клиент-сървър и многослойни приложения за бази от данни, Програмиране с XML, Програмиране с Object Pascal и Delphi.

 

 

m mitov  

  доц. д-р Радослав Мавревски

  house Учебен корпус №1, кабинет 552

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Приложна статистика, компютърно моделиране, програмиране.

Преподавани дисциплини

Бази данни, Операционни системи, Информационни технологии, Синтез и анализ на алгоритми, Невронни мрежи.

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Маргарита Тодорова

  house Учебен корпус №1, кабинет 455

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси
Разпознаване на образи, дискретна математика, кодиране и криптография, методика на преподаване във ВУ

 

 

m mitov  

  гл. ас. д-р Надежда Борисова

  house Учебен корпус №1, кабинет 430

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси
Информационни системи, Обработка на естествен език, Семантичен уеб


Преподавани дисциплини
Програмиране в Интернет, Програмиране с JavaScript, Електронна търговия и корпоративни информационни системи, Интернет технологии.

 

 

  гл. ас. д-р Иво Дамянов

  house Учебен корпус №1, кабинет 430

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преподавани дисциплини:

Мрежова и системна администрация, Осигуряване на качеството на софтуерните продукти, Управление на съдържанието в уеб, Компютърна сигурност, Програмиране с .NET

 

 

m mitov  

  ас. Методи Трайков

  house Учебен корпус №1, кабинет 519

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интересни:
Информатика, Био Информатика, HP Folding


Преподавани дисциплини:
Програмиране

 

 

m mitov  

  ас. Александър Стоименовски

  house Учебен корпус №1, кабинет 430

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси:
Извличане на знания от данни, операционни системи, мрежова и системна администрация, компютърни архитектури.


Преподавани дисциплини:
Обектно-ориентирано програмиране, Операционни системи, Компютърни системи и мрежи, Компютърни архитектури, Мрежова и системна администрация, Статистика.

 

 

 

.  

  ас. Светослав Петков

  house Учебен корпус №1, кабинет 455

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

Научни интересни:
Компютърни науки и информационни системи.


Преподавани дисциплини:
Информатика, Експертни системи, Интернет Технологии

 

 

  

  ас. Димитър Чакалов

  house Учебен корпус №1, кабинет 556

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Научни интересни:
Програмиране с Python, C++, JavaScript, HTML и CSS. Изкуствен интелект. Проектиране на бази от данни. Администриране на системи за управление на релационни бази от данни.


Преподавани дисциплини:
Мултимедийни бази от данни, Разработване на приложения за бази от данни, Обектно-ориентирани и разпределени бази от данни, Практикум по бази от данни, Съвременни езици и среди за програмиране, Програмиране с XML, Системи за управление на бази от данни.

 

 

 ас. Мартин Маджов

 house Учебен корпус №1, кабинет 430

 email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси
Информационни технологии, Компютърни мрежи, Web технологии, Бази от данни, Операционни системи, Програмиране с Python.


Преподавани дисциплини
Мрежова и системна администрация, Мултимедийни бази от данни, Компютърни мрежи и комуникации.

 

 

 

  ас. Филип Сотиров

 house Учебен корпус №1, кабинет 556

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

Научни интереси
Мобилни технологии, софтуерни технологии, програмиране. Приложения, интегриращи бази от данни.


Преподавани дисциплини
Програмиране и структури от данни, Компютърна математика, Разработване на приложения за мобилни устройства.