Международни проекти

2017- LMPI - Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam, Erasmus + Programme, KA 2 Capacity building.

2017 - Licence, Master professionnels en formation ouverte et a distance pour le developpement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan – LMPT, Erasmus + Programme, KA 2 Capacity building.

2016 - "MATHDebate - the Voice of students - Searching Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for Learning", проектен № 2016-MK01-KA201-021659, по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 - "Стратегически партньорства".

2016 – Success4All - E-course on entrepreneurship skill – an inclusive education approach, Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

2018 – 2020 - Coding4Girls - KA201, ERASMUS+

2017 – 2019 GLAT – KA201, ERASMUS+, Game for Learning of Algorithmic Thinking

2014 – ALICT – Финансиран от EEA Grants, Norway,

2019 - Promotion and development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Culture Heritage and Athletic Valorization (PROMO - YMC(H)A), The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020", B2.6c.03, 22.09.2017-22.09.2019. Position in the project: Expert.

 

Национални проекти

Списък на националните проекти, в които членове на катедра „Информатика“ вземат участие.

2016– ДН-05/10, 2016, Педагогически и технологични аспекти на компютърните образзователни игри., ФНИ, МОН

2012 –2014 - ДФНИ-И01/10, Иновативни методи за оценка на компетенции в среди за електронно обучение, Фонд „Научни изследвания“, МОН

2013 – 2014 - Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски“-инвестиция за бъдещето, ОПРЧР