Новини

Продължават срещите на нашите преподаватели с ученици от училищата в Благоевград

 
Преподавателите от катедра ГЕООС - гл. ас. д-р Галина Безинска, гл. ас. д-р Александър Пулев и доц. д-р Красимир Стоянов имаха вълнуваща среща с учениците на ПГТЛП "Гоце Делчев" - Благоевград.
Ето какво разказват те:
Бяхме приятно посрещнати от страхотните ученици от ПГТЛП "Гоце Делчев" - Благоевград, на които представихме всички специалности, които предлагаме в катедра ГЕООС на Югозападния университет. 

Преподаватели от катедра ГЕООС на ПМФ представиха възможностите за обучение в Югозападния университет „Неофит Рилски“ пред ученици от Езиковата и Природо-математическата гимназия

Преподаватели от катедрата по География, екология и опазване на околната среда към Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" запознаха дванадесетокласниците от двете гимназии с възможностите за кандидатстване, обучение, участие в студентски практики, различните видове стажове и стипендии, възможностите за пътувания и обмен по програма Еразъм+ и други.

Те представиха внушителната материално-техническа база на университета, като акцентираха върху възможностите за обучение в специалностите на Природо-математиеския факултет.

Учениците бяха запознати с най-новите лаборатории на катедра ГЕООС, техния богат и съвременен инструментариум, възможностите за анализ на различни природни компоненти, наличието на лицензиран ГИС софтуер и високата професионална квалификация на преподавателите. Интерес представляваха донесените на място уреди и консумативи на мобилната лаборатория за изследване чистотата на водите, безпилотните летателни апарати от лабораторията за дистанционни измервания и наблюдения, различните уреди за диагностика на физико-химични и биологични индикатори и др. 

Над 80 учени, докторанти и млади изследователи от 15 държави участваха в 104-та международна научна конференция по алгебра в ЮЗУ „Неофит Рилски“

В Университетския център „Бачиново“ бе открита 104-та международна научна конференция по алгебра (ААА104), организирана от Катедрата по математика към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Във форума участваха над 80 изявени учени в областта на алгебрата, докторанти и млади изследователи от 15 държави и четири континента.

Поредицата от научни конференции „AAA – Arbeitstagung Allgemeine Algebra – Workshops on General Algebra“ е основана през 1971 г. в Дармщат, Германия. Оттогава са се състояли 103 конференции, организирани в Германия, Австрия, Чехия, Полша, Сърбия, Швейцария, Унгария, Словакия, Финландия, Люксембург, Италия и Естония, като за първи път се провежда в България. Тя е

Студенти и преподаватели от катедра „Физика“ на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на посещение в Българската академия на науките

Студенти и преподаватели от катедра „Физика“ на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се радваха на изключително горещ прием от страна на няколко института на Българската академия на науките. Посещението се осъществи в средата на м. декември 2023 г.

Разгледана беше научно-експерименталната и учебната база на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Студентите се запознаха с историята, устройството и действието на изследователския реактор, с работата в радио-химичната лаборатория I-ви клас и с приборите и изискванията за радиационна защита на дозиметричния пулт на реактора.

По-късно бяха посетени лаборатории на

Катедрата по математика към ПМФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще бъде домакин на 104-та международна научна конференция по алгебра

Катедрата по математика към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира 104-та международна научна конференция по алгебра (ААА104), която ще се проведе в периода 8 – 11 февруари 2024 година в Университетския център „Бачиново”.

Поредицата от научни конференции „AAA – Arbeitstagung Allgemeine Algebra - Workshops on General Algebra“ е основана през 1971 г. в Дармщат, Германия. Оттогава са се състояли 103 конференции, организирани в Германия, Австрия, Чехия, Полша, Сърбия, Швейцария, Унгария, Словакия, Финландия, Люксембург, Италия и Естония, като за първи път ще се проведе в България.

В научния форум ще вземат участие